Centre per a la dona i l’infant

Consulta els nostres artícles i vídeos

Mostrant un article
9 d'Abril de 2015

Els bancs de llet materna

Segons definició de l’Associació Espanyola de Bancs de Llet Humana, els Bancs de Llet Materna són dispositius sanitaris establerts per a l’obtenció de llet humana a fi de recollir-la, processar-la, emmagatzemar-la i dispensar-la, amb totes les garanties sanitàries.

Els bancs de llet materna

El seu principal objectiu és assegurar l’alimentació amb llet materna a tots els bebès prematurs o nounats que la necessitin per prescripció mèdica i que, per causes de força major, no puguin ser alletats per la seva pròpia mare.

La mera existència d’aquests bancs suposa un important exercici de sensibilització per a la societat, ja que la inversió que implica la creació d’aquests centres serveix per demostrar el valor d’aquest producte natural.

Els Bancs de Llet Materna també possibiliten l’estudi i perfeccionament de tècniques per al manteniment de la lactància o la seva conservació per a l’alimentació dels nounats. Com ha demostrat l’experiència en altres països, la instauració d’un Banc de Llet Materna augmenta les taxes de lactància materna a la regió on s’ha implantat.

Els Bancs de Llet van sorgir durant el primer terç del segle XX. A pesar que el seu ús va disminuir transitòriament durant els anys 80, coincidint amb l’aparició de la SIDA i el desenvolupament de fórmules làctiques per a prematurs, actualment el seu nombre ha augmentat i es troben estesos per tot el món.

Importància de la llet materna

Les propietats de la llet materna contribueixen al desenvolupament dels nounats de baix pes (entre 800 i 1.500 grams) que presenten risc de patologia digestiva o intestinal, dèficit immunitari o una salut precària.

També s’utilitza després de cirurgies de l’aparell digestiu, ja que aquest tipus de llet resulta de més fàcil digestió i facilita la recuperació intestinal.

El seu consum disminueix les infeccions generalitzades greus i combat les necrosis intestinals, principal causa de mort entre els nounats.

Com funcionen? Puc ser donant?

Poden donar totes les dones que estiguin alletant. Si decideixes donar, hauràs de realitzar prèviament una entrevista amb el personal del Banc de Llet, per descartar l’existència de malalties transmissibles, malalties agudes, hàbits tòxics i consum regular de medicaments. Després de rebre la informació pertinent, si estàs conforme has de signar un consentiment informat. Així mateix es realitzarà una analítica de sang per descartar infecció per Hepatitis B i C, HIV i sífilis.

La forma de procedir pot variar lleugerament entre els diferents centres. Es resumeixen a continuació els propis del “Banc de Sang i Teixits” de Catalunya.

Recollida de la llet i transport al Banc de Llet

• Durant l’entrevista es proporciona a les donants:

  • o un extractor manual
  • o envasos de recollida
  • o etiquetes identificatives
  • o un manual d’instruccions per realitzar correctament el procés 

•La llet és recollida per la donant al seu propi domicili segons les instruccions rebudes.

•Una vegada obtinguda la llet és emmagatzemada en el seu congelador domèstic particular en els envasos proporcionats pel Banc de Llet.

• Es recomana que abans de 15 dies de la seva obtenció, sigui transportada congelada al Banc de Llet, on es manté congelada fins al seu processament.

Processament de la Llet de Banc

• La llet es descongela a 4ºC i es manipula en càmera de flux laminar (en condicions estèrils).

• Es prenen mostres per a estudi microbiològic

• Es descarten aquelles que mostrin la presència de patògens potencials o un excés de flora sapròfita.

La composició nutricional de la llet materna no és constant en totes les mares, sinó que varia en funció de:

• L’edat

• El tipus de dieta

• Característiques genètiques

Fins i tot en cada mare, la composició en nutrients de la llet no és constant, sinó que varia al llarg de cada presa, del dia i de les diferents setmanes de lactància.

• A causa de l’elevada variabilitat nutricional, la llet vàlida procedent de diferents mares es barreja per obtenir un producte més homogeni.

• La llet es reparteix en envasos i es pasteuritza.

• Una vegada pasteuritzada es pren una mostra per a estudi microbiològic. També hi ha alguns Bancs de Llet que realitzen una valoració nutricional.

• Finalment, els envasos es conserven degudament etiquetats en el congelador.

Dispensació i administració de la llet de banc

La dispensació es fa sempre sota prescripció facultativa en la qual han de constar:

•Les dades del facultatiu

•Les dades del receptor

•El diagnòstic i la indicació

Així mateix ha de recordar-se la conveniència de sol•licitar un consentiment informat per part del pacient o el seu representant legal.

En cas de no disposar de llet suficient per fer front a les sol•licituds rebudes, el Banc de Llet distribueix la llet disponible prioritzant als receptors sobre la base de la seva necessitat i tenint en compte el diagnòstic, la severitat de la malaltia, la disponibilitat de tractaments alternatius i la història d’ús previ de la llet.

Seguretat de la llet de banc
La llet materna processada al Banc de Llet conserva, en gran manera, les propietats nutritives i immunològiques que fan de la llet humana un producte insubstituïble a l’hora de parlar de l’alimentació del nen prematur.

D’altra banda es tracta d’un producte segur quant al risc de transmissió d’infeccions hagut de:

• Al control estricte en la selecció de la donant
• Al compliment, per part de la donant, de normes higièniques i d’instruccions per a l’extracció de la llet.
• Al procés de pasteurització de la llet abans de la seva dispensació
• Als estrictes controls microbiològics abans i després del seu processament.

Anabel Cuevas

Llevadora de Llevadonas