Centre per a la dona i l’infant

Estimulació primerenca: nadons 3-6 mesos

L’estimulació primerenca és el conjunt d’accions i motivacions ambientals que s’ofereixen al nen des de fins i tot abans del seu naixement per ajudar-ho a créixer i desenvolupar-se de manera harmònica i saludable, potenciant totes les seves habilitats. L’objectiu de l’estimulació primerenca és brindar al nen l’oportunitat de tenir una estructura cerebral sana i forta.

Horaris
Dies Hores
27/11/2019De 17:30 a 19:00 h
Preus
1 sessió persona/parella
1 sessió25/30€

En què consisteix?

Activitats amb el vostre nadó dirigides a afavorir el control del cap, l’extensió dels braços, la fixació de la mirada, l’enfortiment del to muscular, la localització de sons, la coordinació óculo- manual, el volteig i l’inici al rastreig i el moviment vestibular.

Activitats sensorials específiques:

"Jugant amb diferents textures en la meva pell"

"Ballem junts"

"Safates sensorials"

"Pintem amb els peus"

"Instruments musicals"

Impartit per:

Eva García. Mestra d’Educació Infantil

Horaris
Dies Hores
27/11/2019De 17:30 a 19:00 h
Preus
1 sessió persona/parella
1 sessió25/30€