Centre per a la dona i l’infant

Estimulació primerenca: nadons 10-13 mesos

L’estimulació primerenca és el conjunt d’accions i motivacions ambientals que s’ofereixen al nen des de fins i tot abans del seu naixement per ajudar-ho a créixer i desenvolupar-se de manera harmònica i saludable, potenciant totes les seves habilitats. L’objectiu de l’estimulació primerenca és brindar al nen l’oportunitat de tenir una estructura cerebral sana i forta.

Horaris
Dies Hores
Preus
1 sessió Preus: persona/parella
1 sessió25/30 €

En què consisteix?

Ajudem al vostre nadó en el gateig, la bipèdia (posar-se dempeus, caminar) i la motricitat fina.
Activitats sensorials específiques:
"El joc heurístic"
"Caixes sensorials"
"Tocant diferents pastes sensorials"
"Jocs de llum"

Impartit per:

Eva García. Mestra d’Educació Infantil

Horaris
Dies Hores
Preus
1 sessió Preus: persona/parella
1 sessió25/30 €